Türkiye İller Haritası

Harita nedir?

Harita, yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının belirli oranlarda küçültülmüş bir şekilde bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan kapalı bir şekil olduğundan küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm işlemi de yapılır.

Piri Reis tarafından çizilmiş Marmaris ve Rodos haritası

Marmaris Haritası - Piri Reis

Türkiye İller Haritası

Türkiye iller haritası, Türkiye'nin illerinin sınırlarının belirgin olarak çizildiği haritadır.

türkiye iller haritası

Türkiye Fiziki Haritası

Fiziki harita, ülkenin dağlar, göller, ovalar, vadiler, akarsular gibi coğrafi özelliklerini ve yeryüzü şekillerini gösterir.

Fiziki haritada 2500 m'den yüksek olan bölgeler, karla kaplı olacağından, beyaz ile gösterilir.

türkiye fiziki haritası

İller Göç Haritası

Göç haritası, illerin verikleri ya da aldıkları göç hızını belirtmektedir.

Haritaya göre, koyu kırmızı renkli olan illerin göç verme oranı yüksektir. Açık kırmızı olan bölgelerin göç verme oranı daha düşüktür. Yeşil bölgeler göç almaktadır. Koyu yeşil bölgelerde göç alma oranı daha fazladır.

Bu harita aynı zamanda Türkiye nüfusunun son yıllardaki değişimini de göstermektedir. Nüfus akışı büyük şehirlere ya da sakin turistik şehirlere doğru olmaktadır.

türkiye iller göç haritası

Türkiye Karayolları Haritası

Kırmızı renkli yollar otoyolları (otoban), mavi renkli yollar da devlet yollarını göstermektedir.

türkiye yollar haritası

İlçe Dağılım Haritası

Bu haritada ilçeler kahverengi noktalarla işaretlenmiştir. Bu harita ile Türkiye'deki ilçelerin dağılımını, şehirleşmenin nasıl oluştuğunu, ilçelerin nerelerde yoğunlaştığını yorumlayabilirsiniz.

türkiye ilçe dağılım haritası

Türkiye Bölgeler Haritası

Haritada Türkiye'nin yedi bölgesi farklı renklerle gösterilmiştir.

türkiye bölgeler haritası

Türkiye haritası